Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Kaimo plėtra ir Verslumas

Kviečiame Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojus, verslininkus ir nevyriausybines orgranizacijas kartu kurti kaimiškosios vietovės gerovę.

Parama verslui

Padedame pradėti ir plėsti verslą kaimiškose vietovėse suteikdami finansinę bei kitokią paramą.

Parama infrastruktūrai

Padedame gauti paramą kaimiškosios vietovės aplinkai gerinti.

Bendruomeniškumo skatinimas

Padedame gauti finansavimą kaimiškųjų vietovių gyventojų aktyviam gyvenimui skatinti.

Naujienos

paskutinės akimirkos iš mūsų veiklos

Gautos 3 paraiškos

Birželio 30 d. baigėsi kvietimai Nr. 14–16 teikti vietos projektų paraiškas. Pagal priemonę „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ gauta 1 paraiška, pagal priemonės „Verslo kaimo

Skaityti daugiau »

Apie mus

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) – savanoriška asociacija, kuri jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančias ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines, verslo sektoriaus organizacijas, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra.