ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT
      
EVVG 1 EVVG 2 EVVG 3 EVVG 4 EVVG 5

 


Svetainę finansuoja

 
Naujienos

2018-05-02
  1. Balandžio 30–birželio 4 d. kviečiame teikti paraiškas pagal priemones „Kaimo gyventojų švietimas“ ir „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kitos), taip pat kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys (Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos, viešosios įstaigos ar biudžetinės įstaigos) kviečiami teikti paraiškas stiprinti kaimo gyventojų švietimą, pilietiškumą, užsiimti mokomąja švietėjiška veikla, organizuoti jaunimo stovyklas, įvairius renginius, kurti jaunimo laisvalaikio erdves.

    Paraiškos renkamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės kabinete, 3 aukšte, Elektrinės g. 8.

  2.  


Daugiau
2018-05-02

2018 m. balandžio 26  d. vyko  VVG valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas.


Daugiau
2018-04-20
2018 m. balandžio 26 d. kviečiamas Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis ir visuotinis susirinkimas.
Daugiau
2018-04-20
Balandžio 5 dieną, Kauno rajono Raudondvario dvare vyko vietos veiklos grupių tinklo (toliau - VVGT) visuotinis ataskaitinis, rinkiminis susirinkimas. Posėdyje dalyvavo Elektrėnų VVG darbuotojos Raminta Česnauskaitė ir Lina Bernatavičienė.

Daugiau
2018-04-20

Kovo 12–balandžio 13 dienomis  buvo renkamos Kvietimo Nr. 2 paraiškos pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategija“  priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) ir „Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ (kodas LEADER-19.2-7.6). Gautos ir užregistruotos 4 paraiškos.


Daugiau
2018-03-30
2018-03-09

Nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. balandžio 23 d. renkamos paraiškos pagal priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“.

Galimi pareiškėjai:

1. Fizinis asmuo (ne jaunesnis nei 18 metų), kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja Elektrėnų VVG teritorijoje.

2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį Elektrėnų VVG teritorijoje.

3. Veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, registruotas Elektrėnų VVG teritorijoje.


Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc., jei pareiškėjas atitinka labai mažai įmonei taikomus reikalavimus, iki 50 proc. kai pareiškėjas atitinka mažai įmonei taikomus reikalavimus.Daugiau

Į. K. 300633795, ADRESAS: ELEKTRINĖS G. 8, LT - 26108 ELEKTRĖNAI, TEL. (8 528) 58090, EL. PAŠTAS:  INFO@ELEKTRENUVVG.LT

AB "SWEDBANK" BANKO KODAS 73000 A.S. LT737300010120073684