VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (Elektrėnų VVG ) įstatų IV skyriuje nustatyta- narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos.

 

 

1. Asociacijos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu.

2. Asociacija yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, išskyrus atvejus, kai Asociacijos nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.

3. Vietos veiklos grupės nariu gali tapti asmuo, raštu pateikęs prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

4. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po teigiamo valdybos sprendimo. Prašymas patenkinamas paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti valdybos sprendimą visuotiniam narių susirinkimui.

5. Vietos veiklos grupės narys gali bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus Vietos veiklos grupei ir su ja atsiskaitęs, Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

6. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš šios grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė Vietos veiklos grupės įstatus, vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo nustatytų nario mokesčių.

 

Norintys tapti Elektrėnų VVG nariais turi pateikti:

prašymą tapti Elektrėnų VVG nariu (atsisiųsti prašymo formą)

juridinio nario sprendimą dėl įstojimo į Elektrėnų VVG ir asmens delegavimo atstovauti jam Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Įstaiga, seniūnija Atstovaujamas sektorius
1. Živilė Dastikienė Elektrėnų savivaldybės administracija Valdžios atstovė
2. Inga Kartenienė Elektrėnų savivaldybės administracija Valdžios atstovė
3. Loreta Karalevičienė Elektrėnų savivaldybės administracijos Semeliškių seniūnė Valdžios atstovė
4. Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė Moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
5. Algis Ališauskas Beižionių bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovas
6. Dovydas Demeškevičius Kazokiškių jaunimo organizacija „Ąžuolas“, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
7. Stasys Virganavičius Kazokiškų bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovas
8. Vytas Barzdaitis Semeliškių bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
9. Lilija Stasiulionienė Kietaviškių bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
10. Silva Bielskienė Semeliškių bendruomenė „Strėva“, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
11. Viktorija Juknevičienė Pastrėvio bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
12. Lina Bernatavičienė Abromiškių bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
13. Edmundas Vėželis bendruomenė „Elektrėnų kraštas“, NVO Pilietinės visuomenės atstovas
14. Snieguolė Kazakevičienė Semeliškių bendruomenė „Strėva“, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
15. Rasuolė Mistrulli Žebertonių bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
16. Veronika Tamošiūnienė Gilučių bendruomenė, NVO Pilietinės visuomenės atstovė
17. Vytautas Urbonas Vievio bendruomenės santalka Pilietinės visuomenės atstovas
18. Jurga Tatarūnė Bendruomenė „Aktėvystė“ Pilietinės visuomenės atstovė
19. Gediminas Jachimavičius Kurkliškių kaimo bendruomenė Pilietinės visuomenės atstovas
20. Edita Kizlienė VšĮ Vievio jaunimo centras Pilietinės visuomenės atstovė
21. Rita Marcinkevičienė Ūkininkė Verslo atstovė
22. Saulius Girčys UAB „Vivalsa“ Verslo atstovas
23. Vytautas Puronas Ūkininkas Verslo atstovas
24. Angelė Jankūnienė Ūkininkė Verslo atstovė
25. Julija Kirkilienė UAB „Elektrėnų kronika“ Verslo atstovė
26. Inga Čižienė Verslo liudijimas Verslo atstovė
27. Laimonas Ragauskas Vš Į „Nectarus“/ Mokymo centras „Daugirdiškės“ Verslo atstovas
28. Karolis Panasenka UAB „Bartžuvė“ Verslo atstovas
29. Rasa Rakauskienė Verslo liudijimas Verslo atstovė
30. Einoras Batėnas MB „Eitora“ Verslo atstovas