VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės (Elektrėnų VVG ) įstatų IV skyriuje nustatyta- narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka bei sąlygos.

 

 

1. Asociacijos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės principu.

2. Asociacija yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, išskyrus atvejus, kai Asociacijos nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.

3. Vietos veiklos grupės nariu gali tapti asmuo, raštu pateikęs prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

4. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po teigiamo valdybos sprendimo. Prašymas patenkinamas paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti valdybos sprendimą visuotiniam narių susirinkimui.

5. Vietos veiklos grupės narys gali bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus Vietos veiklos grupei ir su ja atsiskaitęs, Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

6. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš šios grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė Vietos veiklos grupės įstatus, vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo nustatytų nario mokesčių.

 

Norintys tapti Elektrėnų VVG nariais turi pateikti:

prašymą tapti Elektrėnų VVG nariu (atsisiųsti prašymo formą)

juridinio nario sprendimą dėl įstojimo į Elektrėnų VVG ir asmens delegavimo atstovauti jam Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupėje.

Eil. Nr.Vardas, pavardėĮstaiga, seniūnijaAtstovaujamas sektorius
1.

Živilė Dastikienė

Algis Ališauskas

Kristina Vitartė

Jurgita Matkevičienė

Inga Kartenienė

Elektrėnų savivaldybės administracijaValdžios atstovas
2.Gediminas JachimavičiusKurkliškių kaimo bendruomenėPilietinės visuomenės atstovas
3.Edita Kizlienė

VšĮ Vievio jaunimo centras

Pilietinės visuomenės atstovė
4.Giedrė Tomkevičiūtė-KalinauskienėMoksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“, NVOPilietinės visuomenės atstovė
5.Jurga TatarūnėBendruomenė „Aktėvystė“Pilietinės visuomenės atstovė
6.Dovydas DemeškevičiusKazokiškių jaunimo organizacija „Ąžuolas“, NVOPilietinės visuomenės atstovas
7.Jolita PlatienėPakalniškių bendruomenė „Jorė“, NVOPilietinės visuomenės atstovė
8.Vytas BarzdaitisSemeliškių bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovas
9.

Lilija Stasiulionienė

Dominykas Pranckietis

Kietaviškių bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovas
10.Vilmandas PalčiauskasBeižionių bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovas
11.Viktorija JuknevičienėPastrėvio bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovė
12.Lina BernatavičienėAbromiškių bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovė
13.Edmundas VėželisBendruomenė Elektrėnų kraštas, NVOPilietinės visuomenės atstovas
14.Deividas VikrauskasVievininkų krašto bendruomenė, Vievio sen.Pilietinės visuomenės atstovas
15.Rasuolė MistrulliŽebertonių bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovė
16.

Veronika Tamošiūnienė

Gilučių bendruomenė, NVOPilietinės visuomenės atstovė
17.Vytautas UrbonasVievio bendruomenės santalkaPilietinės visuomenės atstovas
18.Marius LandžiusMB „Švaros sargai“Verslo atstovas
19.Jurga GaubaitėMB „Judam“Verslo atstovė
20.Silvija BielskienėSemeliškių bendruomenė „Strėva“Pilietinės visuomenės atstovė
21.Rita MarcinkevičienėŪkininkėVerslo atstovė
22.Liudas RainysIVVerslo atstovas
23.Snieguolė KazakevičienėŪkininkėVerslo atstovė
24.Angelė JankūnienėŪkininkėVerslo atstovė
25.Julija KirkilienėUAB „Elektrėnų kronika“Verslo atstovė
26.Inga ČižienėVerslo liudijimasVerslo atstovė

27.

28.

29.

30.

 

 

 

 

 

Karolis Panasenka

Rasa Rakauskienė

Einoras Batėnas

Rolandas Zagorskas

 

 

 

 

 

UAB „Bartžuvė“

Verslo liudijimas

MB „Eitora“

Ūkininkas

 

 

 

 

 

Verslo atstovas

Verslo atstovė

Verslo atstovas

Verslo atstovas