Valdybos narių sąrašas

Vietos valdžios atstovai:
1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė
2. Kristina Vitartė,
3. Algis Ališauskas

Verslo atstovai:
4. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė)
5. Einoras Batėnas (MB „Eitora“)
6. Jurga Gaubaitė (MB „Judam“)
7. Marius Landžius (MB „Švaros sargai“)

Pilietinės visuomenės atstovai:
8. Stasys Virganavičius atstovauja Kazokiškių bendruomenei.
9. Vytautas Urbonas atstovauja bendruomenei „Vievio bendruomenės santalka“.
10. Jurga Tatarūnė atstovauja bendruomenei „Aktėvystė“.
11. Deividas Vikrauskas atstovauja Vievininkų krašto bendruomenei.
12. Dalytė Vėželienė atstovauja Gilučių bendruomenei.

13.   Dominykas Pranckietis atstovauja Kietaviškių bendruomenei.