Valdybos narių sąrašas

Vietos valdžios atstovai:
1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė
2. Inga Kartenienė,
3. Loreta Karalevičienė

Verslo atstovai:
4. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė)
5. Einoras Batėnas (MB „Eitora“)
6. Inga Čižienė (individuali veikla)
7. Rasa Rakauskienė (verslo liudijimas)

Pilietinės visuomenės atstovai:
8. Stasys Virganavičius atstovauja Kazokiškių bendruomenei.
9. Vytas Barzdaitis atstovauja Semeliškių bendruomenei.
10. Dovydas Demeškevičius atstovauja Kazokiškių jaunimo organizacijai „Ąžuolas“.
11. Vytautas Urbonas atstovauja bendruomenei „Vievio bendruomenės santalka“.
12. Algis Ališauskas atstovauja Beižionių bendruomenei. 
13. Jurga Tatarūnė atstovauja  bendruomenei „Aktėvystė“.