Valdybos narių sąrašas

Vietos valdžios atstovai:
1. Živilė Dastikienė, VVG valdybos pirmininkė
2. Kristina Vitartė

Verslo atstovai:
3. Rita Marcinkevičienė (ūkininkė)
4. Einoras Batėnas (MB „Eitora“)
5. Jurga Gaubaitė (MB „Judam“)
6. Marius Landžius (MB „Švaros sargai“)

Pilietinės visuomenės atstovai:
7. Jolita Platienė atstovauja Pakalniškių bendruomenei „Jorė“.
8. Vytautas Urbonas atstovauja bendruomenei „Vievio bendruomenės santalka“.
9. Jurga Tatarūnė atstovauja bendruomenei „Aktėvystė“.
10. Deividas Vikrauskas atstovauja Vievininkų krašto bendruomenei.
11.   Dominykas Pranckietis atstovauja Kietaviškių bendruomenei.