Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Kaimo plėtra ir Verslumas

Kviečiame Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojus, verslininkus ir nevyriausybines orgranizacijas kartu kurti kaimiškosios vietovės gerovę.

Parama verslui

Padedame pradėti ir plėsti verslą kaimiškose vietovėse suteikiant finansinę, bei kitokią paramą.

Parama infrastruktūrai

Padedame gauti paramą kaimiškosios vietovės aplinkos gerinimui.

Bendruomeniškumo skatinimas

Padedame gauti finansavimą kaimiškųjų vietovių gyventojų aktyviam gyvenimui skatinti.

Naujienos

paskutinės akimirkos iš mūsų veiklos

VVG Naujienos

Valdybos posėdis

Rugpjūčio 25 d. vyko Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Dienotvarkėje svarstytas klausimas dėl Kvietimo Nr. 13 dokumentacijos (finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir

Skaityti daugiau »
VVG Naujienos

Su Šv. Velykom!!!

Šv. Velykos – tai grįžtančio tikėjimo laikas. Metas, kai nugali atgimstanti gyvybė. Tai viltis, kad visi išbandymai ir sunkumai turi savo pabaigą. Tikėjimas, kad rytojus

Skaityti daugiau »

Apie mus

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) – savanoriška asociacija, kuri jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančias ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines, verslo sektoriaus organizacijas, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra.