Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė

Kaimo plėtra ir Verslumas

Kviečiame Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojus, verslininkus ir nevyriausybines orgranizacijas kartu kurti kaimiškosios vietovės gerovę.

Parama verslui

Padedame pradėti ir plėsti verslą kaimiškose vietovėse suteikdami finansinę bei kitokią paramą.

Parama infrastruktūrai

Padedame gauti paramą kaimiškosios vietovės aplinkai gerinti.

Bendruomeniškumo skatinimas

Padedame gauti finansavimą kaimiškųjų vietovių gyventojų aktyviam gyvenimui skatinti.

Naujienos

paskutinės akimirkos iš mūsų veiklos

VVG Naujienos

Įvyko valdybos posėdis

2023 m. sausios 17 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos susirinkimas,kuriame dar kartą buvo aptariama ir naujos vietos plėtros strategijos rengimo eiga: rezultatai

Skaityti daugiau »
VVG Naujienos

13 kvietimo gautos 6 paraiškos

Paskelbto 13 kvietimo 2022 m. rugsėjo 19-spalio 21 dienomis buvo renkamos paraiškos pagal priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse

Skaityti daugiau »

Apie mus

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) – savanoriška asociacija, kuri jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančias ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines, verslo sektoriaus organizacijas, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra.