Planuojami kvietimai

Eil. Nr.

Priemonės ir veiklos srities pavadinimas

Planuojamas kvietimo numeris

Planuojama kvietimo data

1.

Priemonė: Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra

142023-05-29 iki 2023-06-30
2.Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“152023-05-29 iki 2023-06-30
3.Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“162023-05-29 iki 2023-06-30

 

 

Vykstantys ir įvykę kvietimai

Kvietimo Nr. 16 paraiškos renkamos nuo 2023 m. gegužės 29 d. 8 val. iki 2023 m. birželio 30 d.  16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos elektroniniu paštu raminta@elektrenuvvg.lt (dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. 16 val.).

Priemonės priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (Nr. LEADER-19.2-6.2) finansavimo sąlygų aprašas

  1. Priedas. Paraiškos forma 
  2. Priedas. Verslo plano forma
  3. Vienos įmonės deklaracija
  4. SVV statuso deklaracija

Kvietimo Nr. 15 paraiškos renkamos nuo 2023 m. gegužės 29 d. 8 val. iki 2023 m. birželio 30 d.  16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos elektroniniu paštu raminta@elektrenuvvg.lt (dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. 16 val.).

Priemonės priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-6 (toliau – VPS priemonė) veiklos srities „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (Nr. LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašas

  1. Priedas. Paraiškos forma
  2. Priedas. Verslo plano forma
  3. Vienos įmonės deklaracija
  4. SVV statuso deklaracija

Kvietimo Nr. 14 paraiškos renkamos nuo 2023 m. gegužės 29 d. 8 val. iki 2023 m. birželio 30 d.  16 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos elektroniniu paštu raminta@elektrenuvvg.lt (dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti ne vėliau kaip 2023 m. birželio 30 d. 16 val.).

Priemonės „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašas.

  1. Priedas. Paraiškos forma
  2. Priedas. Jungtinės veiklos sutartis

Kvietimo Nr. 10 paraiškos renkamos nuo 2021 m. vasario 22 d. 8 val. iki 2021 m. kovo 29 d. 16 val.

 

Priemonės „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašas

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.

Priemonės „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) finansavimo sąlygų aprašas

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.

Informacija apie VVG PAK sprendimus dėl 10 kvietimo projektų.

10 kvietimo VVG PAK posėdžio nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 9 vietos projektų paraiškos buvo renkamos nuo 2020 m. spalio 19 d. 8 val. iki 2020 m. lapkričio 23 d. 16 val.

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos srities

Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4) finansavimo sąlygų aprašas:

1 priedas. Paraiškos forma.

2 priedas. Verslo plano forma.

3 priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

4 priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma.

Informacija apie gautas ir užregistruotas vietos projektų paraiškas.

Informacija apie VVG PAK priimtus sprendimus

Kvietimo Nr. 8 paraiškos buvo renkamos nuo 2020 m. balandžio 20 d. 8 val. iki 2020 m. birželio 19 d. 16 val.

Priemonės „Bendruomeniškumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašas.

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto sprendimas.

Kvietimo Nr. 7 paraiškos buvo renkamos nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. 8 val. iki 2019 m. spalio 18 d. 15 val.

Priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5)

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

Inovatyvumo vertinimo kriterijų apibūdinimas

Remiamų veiklų sąrašas

Vienos įmonės deklaracija

SVV statuso deklaracija

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

Vienos įmonės deklaracija

Remiamų veiklų sąrašas

SVV statuso deklaracija

Galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.


7 kvietimo VVG valdybos PAK posėdžio nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 6 paraiškos buvo renkamos nuo 2018 m. lapkričio 12 d. 8 val. iki 2019 m. sausio 11 d. 15 val.

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6):

veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

finansavimo sąlygų aprašas

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Verslo plano forma.

3 priedas Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

5 priedas Remiamų veiklų sąrašas“.

Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

finansavimo sąlygų aprašas

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Verslo plano forma.

3 priedas Vienos įmonės deklaracija“.

4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“.

5 priedas „Remiamų veiklų sąrašas“.

Informacija apie gautas ir užregistruotas Kvietimo Nr. 6 paraiškas.

6 kvietimo VVG PAK nutariamoji dalis

Kvietimas Nr. 5

Priemonės „Bendruomeniškumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) finansavimo sąlygų aprašas.

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.

Priemonės „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra” (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) finansavimo sąlygų aprašas.

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.

Informacija apie gautas ir užregistruotas paraiškas.

Projektų atrankos komiteto posėdžio nutariamoji dalis

Kvietimo Nr. 4 paraiškos buvo renkamos nuo 2018 m. balandžio 30 d. iki 2018 m. birželio 4 d.

Priemonės „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) finansavimo sąlygų aprašas.

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.

Priemonės „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) finansavimo sąlygų aprašas.

1. priedas. Paraiškos forma.

2. priedas. Jungtinės veiklos sutartis.


Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas.

Elektrėnų savivaldybės VVG vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, rezultatai.

Kvietimo Nr. 3 paraiškos buvo renkamos nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. balandžio 23 d.


Kvietimo skelbimas

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

finansavimo sąlygų aprašas:

1. Priedas. Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Vietos projekto verslo plano forma.

3. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

4. Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

5. Priedas. Remiamų veiklų sąrašas.

Atmintinė (verslui pradėti)

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.4. ir 7.2. punktai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).

Priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

veiklos sritis „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

finansavimo sąlygų aprašas:

1. Priedas. Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Vietos projekto verslo plano forma.

3. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

4. Priedas. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

5. Priedas. Remiamų veiklų sąrašas.

Atmintinė (verslui plėtoti)

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.4. ir 7.2. punktai pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).


Galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. lapkričio 25 d.)

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Informacija apie užregistruotas paraiškas

Elektrėnų sav. VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdžio protokolo nutariamoji dalis


Kvietimo Nr. 2 paraiškos buvo renkamos nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2018 m. balandžio 13 d.

Kvietimo skelbimas

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) finansavimo sąlygų aprašas:


1. Priedas.Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.3. punktas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).

Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities

„Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ (kodas LEADER-19.2-7.6) finansavimo sąlygų aprašas:

1. Priedas. Vietos projekto paraiškos forma.

2. Priedas. Jungtinės veiklos sutarties forma.

3. Priedas. Vienos įmonės deklaracijos forma.

2018 m. liepos 3 d. pakeistas finansavimo sąlygų aprašas (5.3. punktas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-226 redakciją).

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-559 redakcija) (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017 m. lapkričio 25 d.)

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Projektų atrankos posėdžio nutariamoji dalis


Kvietimo Nr. 1 paraiškos buvo renkamos nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Kvietimo skelbimas