Perkančiosioms organizacijoms:

 

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

1.2. Registracija centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS)

1.3. Registracija centrinėje perkančiosios organizacijos informacinėje sistemoje (CPO LT)

2. Perkančiosios organizacijos išansktinių planuojamų pirkimų dokumentų (mažos vertės pirkimų, planuojamų vykdyti pagal viešųjų pirkimų įstatymą ) vertinimo ataskaitos 1 priedas

3. Perkančiosios organizacijos išankstinių planuojamų pirkimų dokumentų (konkursų, planuojamų vykdyti pagal Viešųjų pirkimų įstatymą) vertinimo ataskaitos 2 priedas

4. Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas PINREG

______________

Neperkančiosioms organizacijoms (ūkininkams, fiziniams arba juridiniams asmenims, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas)

1. Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės

1.1. Registracija Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje (NMA)

2. Neperkančiosios organizacijos išankstinių planuojamų pirkimų dokumentų (pirkimų, planuojamų vykdyti pagal Pirkimų taisykles) vertinimo ataskaitos 3 priedas

______________

Pirkimų atmintinė