Mūsų Naujienos

Valdybos posėdis

Rugpjūčio 25 d. vyko Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Dienotvarkėje svarstytas klausimas dėl Kvietimo Nr. 13 dokumentacijos (finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir

Su Šv. Velykom!!!

Šv. Velykos – tai grįžtančio tikėjimo laikas. Metas, kai nugali atgimstanti gyvybė. Tai viltis, kad visi išbandymai ir sunkumai turi savo pabaigą. Tikėjimas, kad rytojus

Gautos 5 paraiškos verslui pradėti ir plėtoti

Kovo mėnesį buvo renkamos paraiškos pagal priemonę „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6). Gautos dvi paraiškos pagal veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse

VVG tinklo inicijuotas susitikimas Elektrėnuose

Kovo 21 d. VVG tinklas inicijavo susitikimą Elektrėnuose dėl Sumanaus (SMART) kaimo koncepcijos. Vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių, NVO, valdžios atstovai padedant lektoriams diskutuodami siūlė