Vietos plėtros 2009 – 2014 metų strategija (atsisiųsti)

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos keitimas Nr. 1 (raštas, VPS atsisiųsti)

Strategijos pakeitimai:

1. 2012-01-19 pakeitimas;

2. 2013-10-30 pakeitimas.

3. 2014-04-02 pakeitimas:

3.1. Valdybos sprendimas (lėšų paskirstymo lentelė)