Informacija dėl 2023 m. sausio 30 d. vyksiančio susirinkimo su verslo, NVO, valdžios atsovais, kaimo gyventojais

Sausio 30 d. 12 val. Elektrinės g. 8 (buvusioje tarybos salėje) organizuojamas susitikimas su verslo,nevyriausybinių organizacijų, vietos valdžios atstovais, kaimo gyventojais, kuriame bus pristatytosgalimos naujos vietos plėtros strategijos kryptys ir reikalavimai, kviečiame dalyvauti ir išsakytisavo nuomonę, kaip kartu galėtume pagerinti gyvenimą kaimo vietovėse Elektrėnų savivaldybėje.

Įvyko valdybos posėdis

2023 m. sausios 17 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos susirinkimas,kuriame dar kartą buvo aptariama ir naujos vietos plėtros strategijos rengimo eiga: rezultatai iriššūkiai. Naujos VPS kryptys – verslo pradžia ir plėtra, socialinių problemų sprendimų paieškos,galimybės įgyvendinti ir bioekonomikos, su sveikatinimu, rekreacija miškuose susijusiusprojektus, tačiau konkrečios strategijos priemonės bus žinomos tik išanalizavus vietos…

Su artėjančiomis šventėmis visus!!!

Linkime, kad švenčių laukimas būtų nuspalvintas dalinimosi džiaugsmu, įkvepiančios patirtys lydėtų kasdienybę, o galimybės virstų žingsniais į sėkmę. Atraskime stebuklą, kurio laukiame, vieni kituose.

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė rengia 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją

Elektrėnų savivaldybės VVG baigia įgyvendinti 2015–2023 metų vietos plėtros strategiją ir pradeda ruoštis naujam finansavimo etapui – rengia kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 m. (vykdomas projektas „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2023–2027 m. VPS rengimas“, Nr. 42PP-KV-22-1-03915-PR001).Šiuo metu renkami statistiniai duomenys, kita strategijai parengti reikalinga informacija, dalyvaujama renginiuose, kuriuose pristatomos naujam finansavimo periodui rengiamos…

13 kvietimo gautos 6 paraiškos

Paskelbto 13 kvietimo 2022 m. rugsėjo 19-spalio 21 dienomis buvo renkamos paraiškos pagal priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 223 100,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Gautos 6 paraiškos, vyksta vertinimas.

Teritorinio projekto „Žydinti Lietuva“ baigiamoji konferencija

Rugsėjo 15 d. Kaišiadoryse vyko baigiamoji teritorinio projekto „Žydinti Lietuva“ konferencija. Įgyvendinant projektą 64 bendruomenės iš devynių vietos veiklos grupių (Kaišiadorių, Alytaus, Kauno, Prienų, Raseinių, Kėdainių, Jonavos, Širvintų ir Elektrėnų) teritorijų savo kaimų erdves papuošė žydinčiomis gėlėmis. Pagrindinis projekto tikslas – kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį panaudojant žiedus, istoriją ir technologijas. Elektrėnų savivaldybėje gėlėmis savo…