Spalio 20 d. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupei skirta per 1,2 mln. eurų vietos plėtros strategijai 2024–2029 m. įgyvendinti.

Strategijos lėšas planuojama skirti ne žemės ūkio verslams, socialiniui verslui vykdyti, viešajai infrastruktūrai gerinti, įvairioms viešosioms paslaugoms vykdyti, taip pat bendruomeniškumui ugdyti, skatinti žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacijas bei dalijimąsi jomis. Išlaidos suplanuotos remiantis atliktomis apklausomis, susitikimais su valdžios, verslo, nevyriausybinių organizacijų atstovais.
2023 m. balandžio 26 d. VVG nariams pristatytas Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos projektas ir paskelbtas svetainėje www.elektrenuvvg.lt su galimybe teikti pastabas (pastabų negauta), gegužės 30 d. pateikta paraiška Nacionalinei mokėjimų agentūrai paramai gauti, o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2023 m. spalio 13 d. potvarkiu Nr. 4D-225 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“ Elektrėnų savivaldybės VVG strategijai įgyvendinti skirta 1 269 166,00 Eur parama. Pirmuosius kvietimus paraiškoms teikti planuojama skelbti 2024 m. pradžioje.

Elektrėnų VPS 2024-2029 m.