Rugpjūčio 25 d. vyko Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Dienotvarkėje svarstytas klausimas dėl Kvietimo Nr. 13 dokumentacijos (finansavimo sąlygų aprašo, jo priedų ir kitų dokumentų) tvirtinimo. Posėdžio metu kvietimo dokumentai patvirtinti, paraiškos verslo plėtrai bus renkamos nuo 2022 m. rugsėjo 19 d. iki spalio 21 d. Vietos projektų paraiškos bus priimamos tik elektroniniu paštu raminta@elektrenuvvg.lt (dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti ne vėliau kaip 2022 m. spalio 21 d. 16:00 val).