Elektrėnų savivaldybės ir miesto vietos veiklos grupės kartu su Elektrėnų savivaldybės administracijos, Elektrėnų komunalinio ūkio, švietimo įstaigų ir bendruomenių atstovais vasario 24 d. dalyvavo konferencijoje „Maisto atlieka – žaliava“. Konferencija organizuojama įgyvendinant teritorinį projektą „Maisto atlieka – žaliava !?!“ Nr. 44TT-KV-22-2-04958-PR001. Koordinatorė – Trakų krašto vietos veiklos grupė, partnerės – Alytaus rajono ir Prienų rajono vietos veiklos grupės, Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės.

Konferencijoje pranešimus apie tvarų vartojimą skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Vilma Atkočiūnienė, dr. Aistė Čepienė, su maisto atliekų tvarkymo reikalavimais supažindino Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų politikos grupės vadovė Vilma Slavinskienė, apie maisto atliekų tvarkymą kalbėjo UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, UAB „Green genius“ biodujų žaliavų tiekimo vadovas Arvydas Noreika, žaliavų projektų vadovė Justina Šeduikė.

Atskirai rinkti maisto atliekas įpareigoja Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos strategija, kurios tikslas – mažinti atliekų kiekį ir taupyti pirminius išteklius, o susidariusias atliekas naudoti pakartotinai.

Projektas „Maisto atlieka – žaliava !?!“  bus įgyvendinamas keliais etapais: vyks pažintinė ugdomoji veikla – konferencijos ir seminarai (atliekų rūšiavimas Vilniaus ir Alytaus regionuose, inovacijos atliekų tvarkymo srityje, augalinės bioskaidžios atliekos (kavos tirščiai, naudotas aliejus, kitos augalinės kilmės maisto gaminimo ir maisto produktų atliekos), jų perdirbimas į tvarius vabzdžių produktus) ir  viena lauko diena sliekų fermoje; praktinė dalis – dirbtuvės, kurių metu bus gaminamos medinės kompostinės, aiškinama, kaip rūšiuoti, ką galima, ko negalima mesti į kompostines.