Balandžio 26 d. Elektrinės g. 8, Elektrėnai (buvusioje tarybų salėje) įvyko valdybos ir VVG narių susirinkimai.

Valdybos susirinkime patvirtinta metinė veiklos ataskaita, priimti nauji nariai, pritarta pakeisti VPS ir skelbti kvietimus paraiškoms rinkti pagal priemones „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ ir „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“.

VVG narių susirinkime patvirtinta 2022 m. veiklos ataskaita ir programa 2023 m., naujai kadencijai pirmininke perrinkta Lina Bernatavičienė ir 11 narių valdyba. VVG nariams pristatytas Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos projektas (SSGG analizė, poreikiai, priemonės, finansavimas ir kt.).