Kovo mėnesį buvo renkamos paraiškos pagal priemonę „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6). Gautos dvi paraiškos pagal veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2) ir trys pagal veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas.