Kovo 21 d. VVG tinklas inicijavo susitikimą Elektrėnuose dėl Sumanaus (SMART) kaimo koncepcijos. Vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių, NVO, valdžios atstovai padedant lektoriams diskutuodami siūlė savo idėjas, vizijas Sumaniam kaimui. Susitikimo dalyviai sutartinai pritarė, kad Sumanus kaimas tai modernus, iniciatyvus, pažangus, orientuotas į pokyčius kaimas, atviras naujovėms ir inovatyvioms technologijoms, galinčioms pagerinti gyvenimo kokybę, akcentavo, jog rengiant ir įgyvendinant Sumanaus kaimo vystymo projektus ypatingas dėmesys būtų skiriamas partnerystei ir bendradarbiavimui. Taip pat buvo apžvelgtos gairės Sumanaus kaimo plano, kurį įgyvendins pereinamuoju 2021-2022 m. ir 2023-2027 m. laikotarpiu.