Į skelbtą susirinkimą dėl naujai rengiamos vietos plėtros strategijos krypčių ir reikalavimų susirinko atstovai iš Gilučių, Kazokiškių, Kietaviškių, Vievio, Semeliškių, Beižionių seniūnijų, NVO dalyviai iš Žebertonių, Kietaviškių bendruomenių, verslininkai iš Kurkliškių, Katiliškių, Suslonių kaimų, savivaldos atstovai, kaimų gyventojai, taip pat žiniasklaidos atstovai bei konsultantai. Į diskusiją buvo aktyviai įtraukti visi dalyviai, kurie teikė ne tik savo inovatyvias idėjas, bet ir išsakė kaimo vietoves kamuojančias problemas, skaudulius. Kartu bendrai buvo aiškinamasi jų sprendimo būdai bei galimybės pritaikant paramą, laikantis galiojančių reikalavimų bei pagrindinių vietos plėtros strategijos krypčių.