Vasario 9 d. Elektrėnuose įvyko pirmasis teritorinio bendradarbiavimo projekto „Maisto atlieka-žaliava !?!“ partnerių susitikimas. Šį Trakų krašto VVG inicijuotą projektą bendrai vykdys Trakų krašto, Elektrėnų savivaldybės, Alytaus rajono, Prienų rajono ir Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės. Projekto tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą, sąmoningumą tvarumo ir atliekų rūšiavimo, ypač maisto, srityse, edukuojant visuomenę, įtraukiant jaunimo, verslo, bendruomenių ir savivaldos atstovų. Apie projekto vykdomas veiklas bus sukurtas filmas, padedantis formuoti kitokį požiūrį į atliekų rūšiavimą.

Įgyvendinant projektą vyks įvairūs renginiai apie atliekų tvarkymą ir perdirbimą, praktinės dirbtuvės.

95 proc. lėšų projektui skirta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos lėšų. 5 proc. projektą lygiomis dalimis kofinansuoja projektų partnerių teritorijų Trakų r., Alytaus r., Prienų r., Elektrėnų savivaldybės.