Birželio 30 d. baigėsi kvietimai Nr. 14–16 teikti vietos projektų paraiškas. Pagal priemonę „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ gauta 1 paraiška, pagal priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ gautos 2 paraiškos, pagal veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ paraiškų nebuvo gauta. Šiuo metu vyksta paraiškų vertinimas.