2023 m. sausios 17 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės valdybos susirinkimas,
kuriame dar kartą buvo aptariama ir naujos vietos plėtros strategijos rengimo eiga: rezultatai ir
iššūkiai. Naujos VPS kryptys – verslo pradžia ir plėtra, socialinių problemų sprendimų paieškos,
galimybės įgyvendinti ir bioekonomikos, su sveikatinimu, rekreacija miškuose susijusius
projektus, tačiau konkrečios strategijos priemonės bus žinomos tik išanalizavus vietos gyventojų
poreikius, ekonominę, socialinę situaciją.
Šiuo metu Elektrėnų savivaldybės VVG rengia kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 metams
(vykdomas projektas „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2023–2027 m. VPS rengimas“,
Nr. 42PP-KV-22-1-03915-PR001) renkami statistiniai duomenys, kita strategijai
parengti reikalinga informacija.