Elektrėnų savivaldybės VVG baigia įgyvendinti 2015–2023 metų vietos plėtros strategiją ir pradeda ruoštis naujam finansavimo etapui – rengia kaimo vietovių vietos plėtros strategiją 2023–2027 m. (vykdomas projektas „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2023–2027 m. VPS rengimas“, Nr. 42PP-KV-22-1-03915-PR001).
Šiuo metu renkami statistiniai duomenys, kita strategijai parengti reikalinga informacija, dalyvaujama renginiuose, kuriuose pristatomos naujam finansavimo periodui rengiamos strategijų įgyvendinimo taisyklės ir reikalavimai. Lapkričio pabaigoje vyko VVG susitikimas su Elektrėnų savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Giedre Tomkevičiūte-Kalinauskiene, kuriame aptartos savivaldybės dalyvavimo naujos strategijos įgyvendinime galimybės.
Sausio–vasario mėnesiais vyks VVG teritorijos gyventojų apklausa, susitikimai su gyventojais, kurių metu bus nustatytos pagrindinės VVG teritorijos problemos ir jų sprendimo būdai.
Rengiama strategija bus pristatoma per viešus gyventojų susirinkimus, informacija apie VVG teritorijos tyrimus, jų išvadas, strategijos rengimo eigą bus skelbiama svetainėje www.elektrenuvvg.lt ir Elektrėnų VVG feisbuko paskyroje.
Parengta strategija turės skatinti užimtumą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse.
Kviečiame bendruomenes, kitas nevyriausybines organizacijas, verslo atstovus aktyviai teikti pasiūlymus dėl 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo susitikimuose arba tel. 8 672 97908, el. p. raminta@elektrenuvvg.lt.